034/441-927 | 034/408-640 mc_viva@mail.bg
Изберете страница

Работи при следния график:Д-р Костадин Златарев-ушно-носно-гърлени болести

Посещения за :

Понеделник

/от-до/

Вторник

/от-до/

Сряда

/от-до/

Четвъртък

/от-до/

Петък

/от-до/

Събота

/от-до/

Неделя

/от-до/

Амбулаторни прегледи 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30    

Забележка : Графикът се променя ежемесечно

 

Работи при следния график:Д-р Владимир Атанасов –ушно-носно-гърлени болести

Посещения за :

Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

Събота

/от-до/

Неделя

/от-до/

Амбулаторни прегледи 13.30-18.30 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00    

Забележка : Графикът се променя ежемесечно

 

Работи при следния график:Д-р Димитър Митрев –ушно-носно-гърлени болести

Посещения за :

Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

Събота

/от-до/

Неделя

/от-до/

Амбулаторни прегледи 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00    

Забележка : Графикът се променя ежемесечно