034/441-927 | 034/408-640 mc_viva@mail.bg
Изберете страница

В лабораторията по вирусология се извършват следните  видове изследвания:

КОД Медико-диагностична медицинска помощ
05 Вирусология
05.01 Серологично изследване за HIV ½ антитела
05.02 Серологично изследване за антитела за рубеола при бременни (IgM и IgG)
05.03 Серологично изследване на IgM антитела за мобрили при бременни
05.04 Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
 05.05 Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
05.06 Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
05.07 Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на  хепатитен В вирус
  Ротавирус
  Марсилска треска IgM
  EBV VCA IgM
  Парагрип IgM
  Микоплазмоза пневмоние IgM 
  Хламидия пневмоние IgM
  Грип А IgM

Лабораторията е оборудвана с необходимата съвременна апаратура за извършване на качествени изследвания ,с оглед ранна диагностика и своевременно лечение.