034/441-927 | 034/408-640 mc_viva@mail.bg
Изберете страница

В лабораторията по образна диагностика се извършват следните  видове изследвания:

КОД Медико-диагностична медицинска помощ
06 Рентгенология
06.01 Рентгенография на зъби с определен центраж(секторна рентгенография)
06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции
06.03 Рентгенография на лицеви кости
06.04 Рентгенография на околоносни синуси
06.05 Специални центражи на черепа
06.06 Рентгенография на стернум
06.07 Рентгенография на ребра
06.08 Рентгеноскопия на бял дроб
06.09 Рентгенография на крайници
06.10 Рентгенография на длан и пръсти
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става
06.13 Рентгенография на тазобедрена става
06.14 Рентгенография на бедрена кост
06.15 Рентгенография на колянна става
06.16 Рентгенография на подбедрица
06.17 Рентгенография на глезенна става
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти
06.19 Рентгенография на клавикула
06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става
06.21 Рентгенография на скапула
06.22 Рентгенография на раменна става
06.23 Рентгенография на хумерус
06.24 Рентгенография на лакетна става
06.25 Рентгенография на антебрахиум
06.26 Рентгенография на гривнена става
06.28 Рентгенография на череп
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени
06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб
06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
06.32 Обзорна рентгенография на корем
06.33 Рентгенография на таз
06.34 Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеални органи
06.35 Томография на гръден кош и бял дроб
06.37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
06.38 Рентгеново изследване на тънки черва
06.39 Иригография
10.01 Компютърна аксиална или спирална томография
10.03 Мамография на двете млечни жлези
10.04 Ехография на млечна жлеза
10.58 Хистеросалпингография
10.60 Венозна урография

 

Лабораторията е оборудвана с необходимата съвременна апаратура за извършване на качествени изследвания ,с оглед ранна диагностика и своевременно лечение.