034/441-927 | 034/408-640 mc_viva@mail.bg
Изберете страница
 

Работи при следния график:Д-р Мария Пишмишева-инфекциозни болести

Посещения за : Понеделник

/от-до/

Вторник

/от-до/

Сряда

/от-до/

Четвъртък

/от-до/

Петък

/от-до/

Събота

/от-до/

Неделя

/от-до/

Амбулаторни прегледи 13.30-16.00 18.00-20.00 13.30-16.00 18.00-20.00 13.30-16.00    

Забележка : Графикът се променя ежемесечно

 

Работи при следния график:Д-р Милена Карамишева-инфекциозни болести

Посещения за : Понеделник

/от-до/

Вторник

/от-до/

Сряда

/от-до/

Четвъртък

/от-до/

Петък

/от-до/

Събота

/от-до/

Неделя

/от-до/

Амбулаторни прегледи 13.30-17.30 13.30-17.30 13.30-17.30 13.30-17.30 13.30-17.30    

Забележка : Графикът се променя ежемесечно

 

Работи при следния график:Д-р Станислав Коцев-инфекциозни болести

Посещения за : Понеделник

/от-до/

Вторник

/от-до/

Сряда

/от-до/

Четвъртък

/от-до/

Петък

/от-до/

Събота

/от-до/

Неделя

/от-до/

Амбулаторни прегледи 13.30-16.00 13.30-16.00  13.30-16.00  13.30-16.00  13.30-16.00    

Забележка : Графикът се променя ежемесечно