034/441-927 | 034/408-640 mc_viva@mail.bg
Изберете страница

Работи при следния график:Д-р Цветанка Кавръкова-очни болести

Посещения за : Понеделник

/от-до/

Вторник

/от-до/

Сряда

/от-до/

Четвъртък

/от-до/

Петък

/от-до/

Събота

/от-до/

Неделя

/от-до/

Амбулаторни прегледи   13.30-18.00 08.30-13.00 13.30-19.30    

Забележка : Графикът се променя ежемесечно

 

Работи при следния график:Д-р Валентина Джонева –очни болести

Посещения за : Понеделник

/от-до/

Вторник

/от-до/

Сряда

/от-до/

Четвъртък

/от-до/

Петък

/от-до/

Събота

/от-до/

Неделя

/от-до/

Амбулаторни прегледи 08.00-13.30   08.00-13.30    

Забележка : Графикът се променя ежемесечно

 

Работи при следния график:Д-р Анастас Коруев-очни болести

Посещения за : Понеделник

/от-до/

Вторник

/от-до/

Сряда

/от-до/

Четвъртък

/от-до/

Петък

/от-до/

Събота

/от-до/

Неделя

/от-до/

Амбулаторни прегледи 09.00-13.30 09.00-12.30    

Забележка : Графикът се променя ежемесечно

 

Работи при следния график:Д-р Вера Хаджиева -очни болести

Посещения за : Понеделник

/от-до/

Вторник

/от-до/

Сряда

/от-до/

Четвъртък

/от-до/

Петък

/от-до/

Събота

/от-до/

Неделя

/от-до/

Амбулаторни прегледи 13.00-17.00    

Забележка : Графикът се променя ежемесечно