034/441-927 | 034/408-640 mc_viva@mail.bg
Изберете страница

АПАРАТ ЗА ВИСОКОИНТЕНЗИВНА ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ

Апаратът за високоинтензивна лазерна терапия от ново поколение  премахва болката по иновативен начин.

За първи път този метод на лечение ще се прилага в Пазарджик в МЦ „ВИВА“ от Д-р А.Дурльова и Д-р М.Дурльов .

Прегледите  и терапиите стартират от 29.04.2024г. в кабинет №17.Предварително записване на час за консултация 034/44-19-27 ;0899999520 в дните понеделник,сряда и петък .

Терапията е изключително ефективна при пациенти с болков синдром,които желаят да намалят болката и да ускорят процеса на възстановяване.Намира приложение и при деца, подходяща е при остра и хронична болка.

виж повече..

Медицински център „ВИВА“ е лечебно заведение, което Ви предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на град Пазарджик, областта и други райони на страната.

Сградният фонд на центъра е компактен, с много добър външен и вътрешен дизайн, структуриран в съответствие с изискванията за функционалност, с удобни коридорни артерии. Тази негова характеристика предоставя условия за :

а) организиране на поточни линии по цялата верига на извършващите се в него специализирани извънболнични дейности – консултативно-диагностични, лечебни, рехабилитационни, профилактични,  здравнопромотивни и параклинични изследвания в  различен вид и обем.

б) създаване на функционална интеграция между консултативно-диагностичните кабинети и параклиничните звена, като предпоставка за оптимално натоварване и ефективно използване на апаратните комплекси за образна, функционална, клинико-лабораторна и клинико-микробиологична диагностика.

Инфраструктурната характеристика на центъра отговаря изцяло на  съвременната концепция за устройство на такъв вид лечебно заведение – местоположението му в градската среда, неговата достъпност, отдалeчеността му от екологични замърсители. Тази конкретна характеристика позволява да се формулират следните инфракструктурни достойнства  на центъра:

а) разположен е в южната периферна зона на областния град и е отдалечен от индустриалните предприятия, големи търговски обекти и шумни транспортни артерии.

б) осигурен е с много добри транспортни комуникации, което го прави леснодостъпен за граждани, нуждаещи се от неговите специализирани здравни услуги .

В лечебното заведение работят лекари – специалисти от различни  медицински специалности. Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в своите специалности. Високата квалификация и опитът на лекарите, съчетани с модерната диагностична и терапевтична апаратура, оправдават съвременните изисквания за високото качество на предлаганите медицински услуги.

Медицински център „ВИВА“ осигурява достъп за оказване на извънболнична специализирана консултативно-диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ по застъпените в него клинични и параклинични профили на:

а) задължително здравноосигурени лица, насочени с направления от други лечебни заведения, които са в договорни отношения с НЗОК, по реда и условията на Наредбата за достъпа на гражданите до лечебни заведения.

б) осигурени от доброволни здравноосигурителни фондове лица за здравни услуги , фиксирани в съответни двустранни (между МЦ и ДЗОФ) договори .

в) лица, извън условията и реда, посочен в т.а и т.б, пожелали свободен избор срещу заплащане по ценоразпис, изготвен от центъра.

На този сайт Вие ще намерите информация за кабинетите, които работят на територията на лечебното заведение, подробен график на лекарите-специалисти и дейностите, които извършват и видовете медико-диагностични изследвания.