034/441-927 | 034/408-640 mc_viva@mail.bg
Изберете страница

гр. Пазарджик
ул.Болнична  №15

e-mail: mc_viva@mail.bg

Управител :
034 / 441-246
034 / 408-639

Ръководител  „Здравни грижи” :
тел./факс:034/ 440-982
034/ 408-657

Главен счетоводител :
034/408-632

Регистратура :
034/441-927
034/408-640