"МБАЛ Пазарджик" АД обявява конкурс за заемане на длъжността Управител на МЦДП "ВИВА"ЕООД. Телефони за допълнителна информация :034/408-601 , 034/408-603, всеки работ н ден от 07.30ч. до 16.00ч. Заявление за конкурс Обявление Декларация за лични данни Декларация по...

повече информация